Тендер: Урилга


ЗАРЛАЛ

Манай компани нь 2016 оны Их, Урсгал, ТЗБАХ, ХО, Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан бүх тендэр, хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэргүй болсон тул зарласан хугацааг түдгэлзүүлж, хөрөнгө шийдвэрлэгдсэн үед зарлах болсныг мэдэгдье.

Даланзадгадын ДЦС.ТӨХК 2016.04.18